Geen categorie

Stel een betalingsregeling voor

Wordt nog aan gewerkt

Laat het niet zover komen

Wordt aan gewerkt

Vermijd onnodige kosten

Bij een vonnis van de rechtbank is de gedaagde mogelijk verplicht om al deze extra kosten te vergoeden.. Het inhuren...